Coloració automàtica

A diferència del colorat tradicional a mà, el colorant automàtic és més eficient, estable i estalvia mà d'obra per a la producció d'insígnies, monedes i medalles personalitzades.