Procés de monedes

A més del procés estàndard, hi ha altres tractaments especials com les vores de torn per fer que les vostres monedes de record, monedes metàl·liques, monedes de desafiament i monedes militars siguin destacades