Procés de monedes

A més del procés estàndard, hi ha altres tractaments especials, com ara vores de tornejat per fer que les vostres monedes de record, monedes metàl·liques, monedes desafiament i monedes militars siguin excepcionals